Šajā rakstā Jūs atradīsiet atbildes uz jautājumiem, saistītiem ar Forex tirdzniecības maržām. Ja vēlaties uzzināt kas ir Forex tirdzniecība, noskatieties video.

Vairāk mācību materiālus par Forex tirdzniecību varat atrast Admiral Markets apmācību sadaļā.

Atbildēsim uz šādiem jautājumiem:

  • Kas ir marža?
  • Kas ir Forex bezmaksas marža?
  • Kas ir Forex maržas līmenis?

Maržu apjomi pie dažādiem Forex brokeriem atšķiras, kā arī katra brokera piedāvājumā ir savādāks tirdzniecības instrumentu klāsts, tādēļ, pirms tirdzniecības uzsākšanas un brokera izvēlēšanās, ir nepieciešams iepazīties ar šiem jēdzieniem.

Ko nozīmē marža?

Piemērs – Maržas tirdzniecība ar kredītplecu 100:1

Marža – tas ir naudas daudzums, kas tiek ieķīlāts no klienta kopējā depozīta, lai uzturētu atvērto darījumu. Tas ir proporcionāls darījuma apjomam, un atkarīgs no kredītpleca lieluma.

Marža ir viens no svarīgākajiem konceptiem Forex tirdzniecībā. Neskatoties uz to, daudzi tirgotāji līdz galam neizprot šī koncepta nozīmīgumu vai vienkārši pārprot šo terminu. Marža Forex tirdzniecībā ir tirgotāja kontā pieejamais naudas apjoms, kas ir nepieciešams lai uzturētu atvērtās tirdzniecības pozīcijas. Marža nav nodeva vai transakcijas izmaksas, bet gan daļa no Jūsu tirdzniecības konta kopējā depozīta, kas ir ieķīlāta un kalpo kā maržas iemaksa.

Maržu tirdzniecībai var būt dažādas sekas. Tā var ietekmēt jūsu tirdzniecību gan pozitīvi, gan negatīvi, būtiski palielinot gan Jūsu peļņu, gan zaudējumus. Jūsu izvēlētais Forex brokeris apvieno Jūsu iemaksāto maržu ar citu tirgotāju Forex maržu iemaksām. Brokeri tā dara, lai varētu atvērt jaunus darījumus visā starpbanku tīklā.

Marža parasti tiek izteikta procentos no pilnas atvērtās pozīcijas izmaksām. Visbiežāk, Forex maržas apmēri ir ap 2%, 1%, 0.5%, 0.25%. Zinot Jūsu izvēlētā Forex brokera maržas, Jūs varat aprēķināt maksimālo sviru, ko izmantot savā tirdzniecības kontā.

Kas ir Brīvā Forex marža?

Ar terminu “brīvā marža” Forex tirdzniecībā tiek apzīmēta nauda, kas netiek izmantota tirdzniecībā. Jūs varat izmantot šo naudu, lai atvērtu jaunas tirdzniecības pozīcijas, bet tas nav viss, jo brīvā marža ir atšķirbas starp pašu kapitālu un maržu. Ja Jūsu atvērtās tirdzniecības pozīcijas pelna naudu, tad, jo vairāk tās nopelnīs, jo lielāks būs Jūsu kapitāls, kas nozīmē ka lielāka būs arī Jūsu brīvā marža. Var būt arī tādi gadījumi, kad Jums vienlaicīgi ir atvērtas tirdzniecības pozīcijas un arī ir pozīcijas, kas gaida apstrādi.

Tirgus vēlās apstiprināt kādu no Jūsu pieprasītajām pozīcijām, bet tas var nebūt iespējams, jo Jūsu Forex tirdzniecības kontā nav pietiekami liela brīvā marža. Šis, apstrādē esošais, darījums netiks apstrādāts vai tiks automātiski atcelts. Šādās situācijās, tirgotāji var padomāt, ka brokeris nespēja apstrādāt viņu darījumus. Protams, šajā kgadījumā tā nav patiesība. Darījums netika apstrādāts tādēļ, ka tirgotāja kontā nebija pieejama nepieciešamā brīvā marža.

Kas ir maržas līmenis Forex tirdzniecībā?

Lai labāk saprastu Forex tirdzniecību, Jums vajadzētu zināt visu par maržām. Maržas līmenis Forex tirdzniecībā ir vēl vien ļoti būtisks koncepts, ko Jums vajadzētu saprast. Forex maržas līmenis ir pieejamo, maržai izmantojamo līdzekļu procentuālā vērtība pret izmanto maržas apjomu. Citiem vārdiem sakot, tā ir pieejamā kapitāla attiecība pret maržu, un tā tiek aprēķināta šadi:

Maržas līmenis = (pieejamais kapitāls / izmantotā marža) x 100

Brokeri izmanto maržas līmeni lai noteiktu vai Forex tirgotājs var atvērt jaunas tirdzniecības pozīcijas. Maržu līmeņi ir atšķirīgi pie dažādiem Forex brokeriem, bet pārsvarā šis limits ir uzstādīts uz 100%. Šo limitu sauc arī par maržas limita līmeni. Tehniski, 100% maržas limita līmenis nozīmē to, ka Jūsu tirdzniecības konta maržas līmenis ir sansiedzis 100%. Sasniedzot 100% Jūs joprojām varat aizvērt pozīcijas, bet nevarat atvērt jaunas tirdzniecības pozīcijas.

Saprotami, ka 100% maržas limita līmenis rodas tad, kad Jūsu tirdzniecības konta kapitāls ir vienāds ar maržu. Šadas situācijas parasti rodas tad, kad Jums ir atvērtas tirdzniecības pozīcijas, kas iet pret Jums jeb rada Jums zaudējumus. Kad Jūsu tirdzniecības konta kapitāls būs vienāds ar maržu, Jūs vairs nevarēsiet atvērt jaunas pozīcijas.

Kad esam uzzinājuši kas ir maržas līmenis, rodas jautājums – kas ir marža Forex tirdzniecībā? Lai atbildētu uz šo jautājumu, izmantosim piemēru:

Iedomājaties, ka Jūsu tirdzniecības kontā ir $ 10,000 un Jums ir zaudējoša pozīcija ar maržu, kas ir novērtēta $ 1,000. Ja atvērtā pozīcija iet pret Jums, un tā sasniedz $ 9,000 zaudējumus, Jūsu kapitāls būs $ 1,000 ( $ 10,000 – $ 9,000), kas būs vienāds ar maržu. Tādējādi, maržas līmenis būs 100%. Atgādināsim, ka, ja maržas līmenis sasniedz 100%, jaunas tirdzniecības pozīcijas vairs nav iespējams atvērt, izņemot gadījumus, ja tirgus pēkšņi pavēršas Jums par labu un Jūsu kapitāla apjoms atkal kļūst lielāks par maržu. Ja Jūs joprojām esat apjucis un nevarat saprast, kā aprēķināt maržu, aplūkojiet mūsu maržas kalkulāciju piemērus.

Pieņemsim ka tirgus turpina virzīties Jums nevēlamajā virzienā. Šajā gadījumā, brokerim nebūs citas izvēles, kā vienkārši aizvērt visas Jūsu zaudējumus nesošās pozīcijas. Šāda rčiba no brokera puses tiek apzīmēta ar terminu “Stop Out” jeb piespiedu klienta darījumu aizvēršanas procedūra. Piemēram, ja brokeris ir uzstādījis piespiedu klientu darījumu aizvēršanas procedūru uz 5%, tirdzniecības platforma sāks automātiski aizvērt Jūsu zaudējumus nesošās pozīcijas, ja maržas līmenis sasniegs 5%. Svarīgi ir ņemt vērā to, ka pozīcijas tiks aizvērtas, sākot ar lielāko, zaudējumus nesošo pozīciju.

Bieži vien, vienas, zaudējumus nesošas pozīcijas, aizvēršana pacels Jūsu maržas līmeni par 5%, jo tīks atbrīvota konkrētās pozīcijas marža un tādējādi tiks samazināta kopējā izmantotā marža, kā rezultātā maržas līmenis palielināsies. Izvēloties kuru no zaudējumus nesošajām pozīcijām aizvērt, sistēma parasti ņem tās, kurām maržas līmenis ir augstāks par 5%. Ja citas Jūsu atvērtās pozīcijas turpina nest zaudējumus, un maržas līmenis atkārtoti sasniedz 5%, sistēma vienkārši aizvērs vēl vienu zaudējumus nesošu pozīciju.

Iemesls, kādēļ brokeri aizver pozīcijas, kad maržas līmenis sasniedz “stop out” līmeni ir tāds, ka brokeri nevar ļaut tirgotājiem zaudēt vairāk naudas nekā viņi ir ieguldījuši savā Forex tirgotāja kontā. Teorētiski, tirgus var turpināt iet pret tirgotāju mūžīgi, bet brokeris nevar atļauties segt šos tirgotāja zaudējumus.

Kas ir ”Margin Call” jeb maržas pieprasījums?

Maržas pieprasījums, iespējams, ir viens no lielākajiem profesionālo Forex tirgotāju murgiem. Gadījumos kad tirgotāja atvērtā pozīcija sāk nest zaudējumus, brokeris informē tirgotāju, ka viņa maržas ieguldījumi ir zem nepieciešamā minimuma.

Maržu tirdzniecība var būt ienesīga Forex stratēģija, bet ir svarīgi saprast visus iespējamos riskus. Jums vajadzētu pilnībā izprast kā maržas tirdzniecības konts strādā un iepazīties ar līguma detaļām starp Jums un Jūsu izvēlēto brokeri. Ja Jums ir kādas neskaidrības par līguma detaļām, noteikti uzdodiet jautājumus un pārliecinieties ka visu esat sapratis.

Ir viens nepatīkams fakts, ko vajadzētu ņemt vērā par Forex maržas pieprasijumu. Jūs varat arī nesaņemt maržas pieprasījumu pirms Jūsu atvērtās pozīcijas tiek aizvērtas. Ja naudas līdzekļi Jūsu kontā kļūst zemāki par maržai nepieciešamajiem, Jūsu brokeris aizvērs dažas vai visas pozīcijas, kā jau tas tika minēts šajā rakstā iepriekš. Patiesībā, tas var novērst Jūsu konta nonākšanu negatīvā bilancē.

Kā Jūs varat izvairīties no šī negaidītā pārsteiguma? No maržas pieprasījumiem var izvairīties regulāri sekojot līdz sava tirdzniecības konta atlikumam un darījumu sniegumam, kā arī izmantojot “stop-loss” jeb pārtraukt zaudējumus funkciju visiem darījumiem, lai samazinātu risku. Vēl viens no risinājumiem ir riska menedžmenta stratēģiju izmantošana Jūsu tirdzniecībā. Efektīvi pārvaldot visus potenciālos riskus, Jūs tos apzinīgāk izvērtēsiet un ar laiku iemācisieties no tiem izvairīties.

Maržu tirdzniecība ir plaši apspriesta tēma. Daži tirgotāji uzstāj, ka pārāk liela marža ir ļoti bīstama, lai gan daudz kas ir atkarīgs no tirdzniecība stila un tirgotāja pieredzes. Ja Jūs grasāties tirgoties ar maržām, tad ir svarīgi uzzināt, kāda ir konkrētā brokera maržu tirdzniecības politika, ka Jūs to pilnībā saprotiet un piekrītat visiem iesaistītajiem riskiem. Esiet uzmanīgi un cenšaties izvairīries no maržas pieprasījuma. Papildus tam, nedēļas nogalēs, vairākumam no brokeriem ir nepieciešamas lielakas maržas. Ja Jūs vēlēsieties paturēt savu pozīciju atvērtu arī nedēļas nogalē, marža no 1% var tik pacelta, piemēram, uz 2% vai pat augstāk.

Secinājumi

Šobrīd Jums vajadzētu būt sapratušiem, ka maržas ir viens no svarīgākajiem Forex tirdzniecības aspektiem, kura neizprašana var novest līdz nepatīkamām sekām. Lai izvairītos no nepatīkamām sekām, Jums vajadzētu saprast maržu tirdzniecības teoriju, maržu līmeņus, maržu pieprasījumus un, izmantojot savu tirdzniecības pieredzi, izveidot ilgtermiņā peļņu nesošu Forex stratēģiju. Pārdomāta stratēģija noteikti ir stūrakmens panākumiem Forex tirdzniecībā.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here